VÝŠKOVÉ PRÁCE

Agentúra CanRaft sa dlhé roky angažuje aj v oblasti výškových prác. Ako výškoví špecialisti pracujeme od roku 2004 a môžeme sa pochváliť množstvom spokojných zákazníkov.
Okrem bežných výškových zákaziek sme sa podieľali aj na výstavbe jadrovej elektrárne Mochovce, kde sme úspešne vybudovali kompletný odvodňovací systém strechy strojovne tretieho a štvrtého bloku elektrárne. Naše práce je možné vidieť v Bratislave i vo Viedni, kde sa náš tím špecializuje najmä na budovanie systémov na ochranu budov proti vtáctvu. Po osobnej obhliadke dielo naceníme a spoločne dohodneme ďalší postup.

Výškové a špecializované práce:

 • Inštalácia ochranných sietí a hrotových systémov na ochranu budov proti holubom
 • Montáž špeciálnych systémov na ochranu priestorov proti vtáctvu
 • Opravy fasád a strešných konštrukcií poškodených vtáctvom (ďatle, drozdy, holuby, dravé vtáky)
 • Montáž, opravovanie (zatesňovanie) striech, fasád a iných častí budov
 • Montážne práce všetkých druhov na konštrukciách, v budovách
 • Špecializované montážne práce
 • Utesňovanie panelových špár príp. iných fasádnych puklín
 • Nátery rôznych konštrukcií, stĺpov, stožiarov, plôch
 • Rekonštrukčné prace na balkónoch, príp. iných poškodených častiach budov
 • Čistenie a umývanie okien, fasád a výťahových šácht a iných ťažko dostupných plôch
 • Pílenie a upravovanie nebezpečných alebo prekážajúcich častí stromov
 • Čistenie vodorovných a vertikálnych strešných zvodov príp. ich úplná výmena
 • Čistenie strešných odvodňovacích vpustí a rekonštrukcia potrubí
 • Osadzovanie nových okenných tabúl a iných fasádnych komponentov a ich pravidelná údržba
 • Vykonávame aj iné prace na ťažko dostupných miestach, pri ktorých je potrebne použitie horolezeckej (speleologickej) techniky
 • Odstraňovanie nebezpečného ľadu a snehu zo striech a častí striech

Práca v obrazoch


Program na odstraňovanie GRAFITTI a prevencia proti znečisťovaniu plôch s GRAFITTI

 • Čistenie fasád, brán, vchodov a interiérov od GRAFITTI pomocou špeciálnych technologických prípravkov a vysokotlakovej techniky
 • Opätovné nátery poškodenej (znečistenej) plochy
 • Nanesenie ochrannej špeciálnej ANTIGRAFITTOVEJ vrstvy na plochu, ktorá zabráni opätovnému znečisteniu steny GRAFITTI
 • Pravidelná údržba ošetrených plôch